Contact

Privacybeleid

Op de websites, webshops en leeromgevingen van onze klanten verzamelen wij verschillende soorten persoonsgegevens. Denk hierbij aan data uit contactformulieren, inloggegevens voor een website, voortgang tot een leeromgeving of uw order historie in een webshop. Freshbits BV, gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 146 -148, 1018MR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Freshbits BV
Oostenburgervoorstraat 146 -148
1018MR Amsterdam
020 - 6262540

Persoonsgegevens die wij verwerken

Freshbits BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het doel

Freshbits verzamelt deze gegevens met het directe doel om u de service te verlenen waar u om vraagt, zoals het verzenden van uw bestelling naar uw adres of het toegang geven tot een online tijdschrift of leeromgeving. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Freshbits verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Gegevensbeveiliging

Freshbits maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@freshbits.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@freshbits.nl

Bewaartermijn

Freshbist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn voor onbepaalde tijd.

Cookies

Freshbits plaatst enkel cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn of een taalkeuze. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten en deze te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Google Analytics.