Contact

Educatieve uitgevers bieden veel studieboeken aan met elk hun eigen methoden en oefeningen, en elk een eigen website. Freshbits heeft een platform ontwikkeld waarmee snel en efficient bij ieder boek een eigen digitale leeromgeving kan worden opgezet. 

Studieboeken hebben vaak specifieke doelgroepen, die specifieke verwachtingen hebben van websites. Vormgevers houden daar rekening mee. Ook Freshbits, die ruim 8 jaar ervaring heeft als vormgever van educatieve websites. In het eLearningplatform van De nieuwe uitgever blijft deze variatie behouden.

Met een DLO staat je methode sterker in de selectie procedure

Educatieve uitgevers kunnen via dit platform specifieke websites ontwerpen voor specifieke groepen docenten en studenten. Tegelijk ziet het 'aan de achterkant' er vrijwel overal hetzelfde uit.

Elke website beschikt over een groot aantal layout-elementen waarmee lesstof en toetsen aantrekkelijk gepresenteerd kunnen worden op laptops en tablets. Studenten krijgen een boekcode waarmee zij kunnen inloggen. Voor docenten is een alternatieve logincode voor het leerlingvolgsysteem. Zo krijgen zij inzicht in de voortgang van hun leerlingen en van de klas als geheel.

Opmaak elementen

Om de lesstof te presenteren zijn een groot aantal pagina elementen en vraagsoorten beschikbaar. Het is altijd mogelijk om nieuwe vraagtypen voor u te ontwikkelen.

Artikel

Opmaak element voor het plaatsen van teksten. U kunt per artikel een kopregel instellen. Binnen het artikel kunnen afbeeldingen, tabellen en opsommingen worden gebruikt. In de tekst kunnen links worden ingevoegd naar interne- en externe pagina's.

Afbeelding

Om afbeeldingen te presenteren is een apart element beschikbaar met upload functie. De afbeeldingen worden automatisch op maat gemaakt.

Leesopdracht

Om langere teksten te presenteren is het element 'Leesopdracht' opgezet. Dit geeft de mogelijkheid om een korte leesinstructie te geven. De leesopdracht wordt na een muisklik opengeklapt voor de lezer.  

Videoplayer

Met de videoplayer kunt u Youtube en Vimeo videos invoegen tussen de opdrachten. De videoplayer zet de video's op de juiste afmetingen voor u klaar.

Open vraag

Vraagelement voor het stellen van open vragen. Na het invullen en insturen van de antwoord, kunt u een modelantwoord tonen aan de student/cursist.

Multiple choice / Checkbox

Vraagelement met checkboxes, waarmee het mogelijk is om meerdere correcte antwoorden te geven. U kunt per antwoordoptie aangeven welke goed zijn. Voor het goed en fout beantwoorden kunt u een aparte feedback instellen.

Multiple choice / Radio

Vraagelement met meerdere antwoordopties en maar één correct antwoord. Per antwoordoptie is het mogelijk om feedback te geven.

Bestand insturen

Opmaak element waarmee de gebruiker een bestand kan insturen naar de docent. De bestanden worden op de server opgeslagen. De docent ontvangt een e-mailbericht met downloadlink

Formulieren bouwer

U kunt zelfstandig formulieren aanmaken. Inzendingen worden opgeslagen en verzonden naar een opgegeven e-mailadres.

Begrippen trainer

Handige kaartjes met op de voorkant een begrip en op de achterkant de definitie.

Voorbeelden