Contact

Educatieve uitgevers bieden veel studieboeken aan met elk hun eigen methoden en oefeningen, en elk een eigen website. Freshbits heeft een platform ontwikkeld waarmee snel en efficiënt bij ieder boek een eigen digitale leeromgeving kan worden opgezet. 

Educatieve uitgevers kunnen via één platform meerdere digitale leeromgevingen beheren en aanbieden aan docenten en studenten. Het is hiermee ook mogelijk geworden om lesstof en vragen te gebruiken in meerdere producten.   

Met een DLO staat je methode sterker in de selectie procedure

Elke website beschikt over een groot aantal layout-elementen waarmee lesstof en toetsen aantrekkelijk gepresenteerd kunnen worden op laptops en tablets.

Toegang tot de leeromgeving is altijd gekoppeld aan een licentie. Studenten krijgen een licentiecode in het boek waarmee zij kunnen inloggen. U kunt licentiecodes ook los verkopen in uw webshop. Het DLO platform is standaard voorzien van een licentie- en accountsysteem. 
Via een SSO (Single Sign On) of EDU-IX kunnen studenten toegang krijgen zonder licentiecode of noodzaak tot inloggen. 

Voor docenten is een leerlingvolgsysteem opgenomen. Zo krijgen zij inzicht in de voortgang van hun leerlingen en van de klas als geheel. 

Studieboeken hebben vaak specifieke doelgroepen met bijbehorende verwachtingen van een leeromgeving. Vormgevers houden daar rekening mee. Ook Freshbits, die ruim 8 jaar ervaring heeft als vormgever van educatieve websites. 

Opmaak elementen

Om de lesstof te presenteren zijn een groot aantal pagina elementen en vraagsoorten beschikbaar. Het is altijd mogelijk om nieuwe vraagtypen voor u te ontwikkelen.

Artikel

Opmaak element voor het plaatsen van teksten. U kunt per artikel een kopregel instellen. Binnen het artikel kunnen afbeeldingen, tabellen en opsommingen worden gebruikt. In de tekst kunnen links worden ingevoegd naar interne- en externe pagina's.

Afbeelding

Om afbeeldingen te presenteren is een apart element beschikbaar met upload functie. De afbeeldingen worden automatisch op maat gemaakt.

Leesopdracht

Om langere teksten te presenteren is het element 'Leesopdracht' opgezet. Dit geeft de mogelijkheid om een korte leesinstructie te geven. De leesopdracht wordt na een muisklik opengeklapt voor de lezer.  

Videoplayer

Met de videoplayer kunt u Youtube en Vimeo videos invoegen tussen de opdrachten. De videoplayer zet de video's op de juiste afmetingen voor u klaar.

Open vraag

Vraagelement voor het stellen van open vragen. Na het invullen en insturen van de antwoord, kunt u een modelantwoord tonen aan de student/cursist.

Multiple choice / Checkbox

Vraagelement met checkboxes, waarmee het mogelijk is om meerdere correcte antwoorden te geven. U kunt per antwoordoptie aangeven welke goed zijn. Voor het goed en fout beantwoorden kunt u een aparte feedback instellen.

Multiple choice / Radio

Vraagelement met meerdere antwoordopties en maar één correct antwoord. Per antwoordoptie is het mogelijk om feedback te geven.

Gatentekst invul

Vraagelement waarbij in een zin meerdere woorden worden vervangen door invulvelden. Student moet zelf het woord intypen. Combinatie met audiofragment mogelijk.

Gatentekst sleep 

Vraagelement waarmee één woord uit meerdere zinnen kan worden vervangen door een blanco veld. De student kan de ontbrekende woorden naar de juiste plek in de tekst slepen.

Gridvraag

Vraagelement om een tabel te laten vullen door de leerling. Bijvoorbeeld om rijtjes aan te vullen of sommen te maken.

Bestand insturen

Opmaak element waarmee de gebruiker een bestand kan insturen naar de docent. De bestanden worden op de server opgeslagen. De docent ontvangt een e-mailbericht met downloadlink

Formulieren bouwer

U kunt zelfstandig formulieren aanmaken. Inzendingen worden opgeslagen en verzonden naar een opgegeven e-mailadres.

Begrippen trainer

Handige kaartjes met op de voorkant een begrip en op de achterkant de definitie.

Voorbeelden